به وب سایت ارک نوین خوش آمدید

شماره بخش فروش:
09376320561

صفحه 8 "شهرهای اطراف ارک در تاریم"

نام شهرهای اطراف ارک را در امپراتوریهای بزرگ جهان به عنوان نام امپراتوری می توانیم مشاهده کنیم یعنی تمام امپراتوریهای بزرگ جهان حامل نام شهرهای اطراف ارک می باشد: 

در اینجا به چند نمونه اشاره می کنیم:

شهر ارومچی: امپراتوری سومر
                    امپراتوری رم 
                    امپراتوری ایران

 شهر ختن: امپراتوری هیتی
               امپراتوری شین (خین)
               اکراین

شهر قارقان: امپراتوری قاراخانیان (خراسان)

شهر تورفان: امپراتوری تورفان (تبت)

و ...

درباره ما

به ارک نوین "Arktoday.com" خوش آمدید. این وبسایت جهت بحث در مورد مفهوم مکتب ترک ختایی (حکومت خداوند حق) و ترکان ختایی (معتقدین به حکومت خداوند) باز شده است.

ادامه مطلب

بالا