به وب سایت ارک نوین خوش آمدید

شماره بخش فروش:
09376320561

صفحه 7 "ارک یا قوانین خداوند"

در طی این زمان بر اساس شرایط اقلیمی ظاهر انسانها نیز تغییر می نماید، آسیایی ها چشم بادامی، اروپایی ها بور و آفریقایی ها سیاه و سرزمینهای جدا شده از اینها (جزیره ها و قطعات خشکی) حامل همان خصوصیات می باشند. در تمام آنها می توان به سر رشته های از خصوصیات ارک برخورد در حقیقت در همه آنها می توان به افسانه طوفان برخورد کرد و در تمام آنها به سیستمی اعتقادی مشابه شمن در آسیای میانه، اعتقاد دارند.

در نهایت نام کسانیکه از ارک پیاده شده و اطراف آن زندگی می نمایند در طول تاریخ حامل نام آن خواهد بود. نزدیکترین انسانها به محل آرام گرفتن کشتی ارک به محافظت از میراث آن از طرف خداوند موظف شدند و ترک نام گرفتند چونکه این ارک، ارک خداوند تعالی بوده و به جهت نجات انسانها ساخته شد

هم اکنون کمی به این اتفاقات نظر می افکنیم، نیاز به این ارک چگونه به وقوع پیوست. قبل از ارک چه اتفاقی افتاد که حضرت نوح (ع) انسانها را نفرین نمود، آری هنگامیکه ظلم و بی عدالتی به نقطه اوج خود می رسد وتنها تعالیم و دعوت انسانها به خوبی، اعمال نیک و عدالت نتیجه ای ندارد و محافظت از این ارزشها نیاز به قدرت و حکم کردن دارد این وقایع به وقوع پیوست  نمود پناه و رهایی انسانها یعنی قوانین الهی هم بصورت نمادین و هم واقعی نشان داده شد. یعنی نمود قوانین خداوند و منجی انسانها بصورت کشتی" ارک". ارک در حقیقت مجموعه ای از قوانین خداوند است  که به جهت هدایت انسانها و زندگی در جهت صحیح فرستاده شده است. چارچوب این قوانین همچون چارچوب ارک می باشد و خروج از آن خطرناک و ممنوع بوده وطبعا مجازاتی را شامل می شود که از طبیعت عمل برخواسته و همچون خروج از ارک می باشد. منشاء این قوانین همانطور که ارک می باشد در اطراف آن بهترین شکل آنرا تا به امروز محافظت کرده است. با نزدیک شدن به این منشاء متوجه قویتر شدن این ایمان به قوانین می شویم به همین دلیل ارک و اطراف آن همیشه تاریخ به عنوان منشاء مکتب ترک و یا تئوکراسی یعنی قوانین الهی ماند و با صلابت تر شد.     

درباره ما

به ارک نوین "Arktoday.com" خوش آمدید. این وبسایت جهت بحث در مورد مفهوم مکتب ترک ختایی (حکومت خداوند حق) و ترکان ختایی (معتقدین به حکومت خداوند) باز شده است.

ادامه مطلب

بالا