به وب سایت ارک نوین خوش آمدید

شماره بخش فروش:
09376320561

صفحه 6 "تکثیر نسل انسان"

سالیان سال می گذرد و نسل انسان تکثیر یافته و در تمام زمین گسترده می گردد. این گسترده شدن انسان در زمین میلیونها سال طول میکشد و قاره ها در حالیکه به هم متصل و چسبیده بوده اند بتدریج از هم جدا شده و  مجددا به هم نزدیک شده  توسط کانالهای باریک به هم متصل می گردند.

 

 

درباره ما

به ارک نوین "Arktoday.com" خوش آمدید. این وبسایت جهت بحث در مورد مفهوم مکتب ترک ختایی (حکومت خداوند حق) و ترکان ختایی (معتقدین به حکومت خداوند) باز شده است.

ادامه مطلب

بالا