به وب سایت ارک نوین خوش آمدید

شماره بخش فروش:
09376320561

صفحه 5 "فرود کشتی نوح در تاکلاماکان"

هنگامیکه طوفان باز می ایستد، ارک در تاکلاماکان آرام می گیرد ( شکل کشتی از آسمان مشخص می باشد: اثری به بزرگی 800 کیلومتر طول و  400 کیلومتر عرض، معجزه خداوند قادر) و حضرت نوح (ع)، خانواده وی و ایمان آورندگان و تمام موجودات زنده از آن پیاده شده و یکی از نقاط عطف مکتب ترک یا حاکمیت خداوند شروع می شود.

درباره ما

به ارک نوین "Arktoday.com" خوش آمدید. این وبسایت جهت بحث در مورد مفهوم مکتب ترک ختایی (حکومت خداوند حق) و ترکان ختایی (معتقدین به حکومت خداوند) باز شده است.

ادامه مطلب

بالا