به وب سایت ارک نوین خوش آمدید

شماره بخش فروش:
09376320561

صفحه 4 "طوفان سهمگین"

و بارانهای سنگین شروع می شود و سپس طوفان سهمگین به وقوع پیوسته و به غیر از ساکنین ارک تمام موجودات و انسانها از روی زمین پاک شده از بین می رود.

درباره ما

به ارک نوین "Arktoday.com" خوش آمدید. این وبسایت جهت بحث در مورد مفهوم مکتب ترک ختایی (حکومت خداوند حق) و ترکان ختایی (معتقدین به حکومت خداوند) باز شده است.

ادامه مطلب

بالا