درباره ما اصلی

سایتی که پیش روی شماست حاصل اندیشه های نویسنده برای فهم مفهوم ترک (خداحکم یا تئوکرات، معتقدین به حکومت خداوند) می باشد که در نهایت منجر به یافتن محل فرود کشتی نوح (ع) یعنی ارک Ark شده است. خواننده مشاهده خواهد کرد که آنچه به عنوان ترک و ترکان در طول تاریخ به آن اشاره دارد معطوف بر ترکان ختایی یا خدایی است.

 برای مدتهای مدید اندیشه نویسنده مشغول این موضوع بوده که چرا در طول تاریخ، ترکان استعداد بالاتری برای شکل دادن حکومت از خود نشان داده اند و چرا عناصر ترک در تمام آسیا تا اروپا ظاهر گشته و امپراطوریهای عظیم را شکل داده اند و مطمئنا" یک قوم محدود با اندیشه های بسته قومی از چنین توانایی بدور بوده در نتیجه هویت ترک نمیبایست هویت قومی باشد و همینطور هویت پارس به عنوان هویت ملی ما ایرانیان نیز به همین شکل می بایستی از هویت قومی بدور بوده باشد.

 

ادامه مطلب

درباره ما

به ارک نوین "Arktoday.com" خوش آمدید. این وبسایت جهت بحث در مورد مفهوم مکتب ترک ختایی (حکومت خداوند حق) و ترکان ختایی (معتقدین به حکومت خداوند) باز شده است.

ادامه مطلب

بالا